Småtips

Klemprøven
Ta en neve jord i hånda og klem hardt til. Renn det vatn er det meir enn fuktig nok. Held klumpen sin form når du åpnar hånda er det passe og du bør vatna ein av dei nærmaste dagane. Fell jorda fra kvarandre, må du vatna straks.

Ugras (uønska vegetasjon)
Ugras veks veldig godt, ofte bedre enn alt anna. Dekk den åpne jorda rundt plantene med bork eller laus torv. Gjer det til ein god regel å grava i jorda med ei ugrashakke ein gong i veka. Då held du ugraset nesten heilt borte.

Sjå også Fire element for god vekst  /  Bli kvitt brunsnegelen